Peel·Dancers

Dance & Workout

De oorsprong van het Gardedansen

Van oorsprong stamt het gardedansen af van het ‘Mariekedansen’. Ondanks de Slavische invloeden vermoedt men dat de dansmariekes oorspronkelijk uit Frankrijk komen. Zo zouden aan het einde van de 18e eeuw, begin 19de eeuw jonge dames de soldaten op hun legertochten in vooral Frankrijk, maar ook Duitsland hebben vergezeld. Zij stonden met hun dansoptredens in voor ontspanning en plezier binnen het legerkorps. Zij dansten daarbij voor de ‘garde’, vandaar het latere gardedansen. Als tegenprestatie zorgden het leger voor het levensonderhoud. Rond het midden van de vorige eeuw ontstond in het Rijnland en rondom Keulen de gewoonte om de spot te drijven met deze legerofficieren en hun opgedirkte dames. De zogenoemde ‘prinsen’ beelden de legerofficieren uit, die van de militaire groet ‘Alaaf’ maakte en de dansende marketenders werden vanaf toen ‘dansmariekes’ genoemd. 

Het moderne gardedansen heeft niets meer te maken met dit verleden. Al is het wel zo dat in Duitsland rondom de carnaval nog hier en daar de voormalige marketenders te bespeuren zijn.